Mediation-kosten bij arbeidsconflict

De kosten van mediaton bestaan hoofdzakelijk uit het honorarium van de mediator. Volgens de gedragsregels van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) werken mediators meestal op basis van een vast uurtarief exclusief btw. Zo ook mr. Anneke Bruin. Het uurtarief is in principe van toepassing op alle werkzaamheden van de mediator. Denk daarbij niet alleen aan de mediationgesprekken zelf, maar ook aan eventuele telefonisch contact, het bestuderen van stukken, het maken van verslagen en het opstellen van een vaststellingovereenkomst/convenant.

Wat het mediation-traject precies kost in uw situatie? Dat hangt grotendeels af van de houding van beide partijen en van de voortgang van de mediation. Meestal kunnen arbeidsgeschillen in 2 of 3 mediationsessies worden opgelost. Een sessie duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur.

Mediation: ‘no cure, no pay’ niet toegestaan

Het honorarium van de mediator is verschuldigd onafhankelijk van het eindresultaat. Het is de mediator volgens de MfN-gedragsregels niet toegestaan om de verschuldigheid van het honorarium afhankelijk te maken van het resultaat van de mediation (no cure, no pay).

In veel gevallen spreken partijen bij mediation af dat zij ieder de helft van de kosten betalen. Bij arbeidsmediation komt het regelmatig voor dat de werkgever de kosten van de mediaton voor zijn rekening neemt. Maar ook andere vormen van verdeling zijn mogelijk en toegestaan. Is hierover nog geen overeenstemming bij aanvang van de mediaton? Dan bespreken we de verdeling van de kosten tijdens de eerste mediationbijeenkomst, voordat de mediation start.