Tarieven

In een eerste oriënterend gesprek van een half uur worden uw wensen geïnventariseerd en ontvangt u een prognose van de kosten. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Neemt Mr. Anneke Bruin uw zaak in behandeling, dan weet u vooraf waar u aan toe bent.

Mr. Anneke Bruin hanteert concurrerende tarieven. Het uurtarief is afhankelijk van de gevraagde dienst en van uw inkomen en vermogen.

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, dan betaalt de overheid een deel van de kosten en betaalt u alleen een eigen bijdrage. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan is het mogelijk om de totale kosten van bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure te beperken tot  ca. € 450,-, gebaseerd op de laagst mogelijke eigen bijdrage bij eenzijdige familiezaken en € 79,- griffierechten. Voorwaarde hiervoor is dat uw inkomen valt onder de laagste inkomencategorie en u voldoet aan de overige eisen die de overheid stelt. Indien u kiest voor mediation kunnen de kosten beperkt blijven tot ca € 100,- per aanvrager. Meer informatie over gesubsidieerde rechtshulp (pro deo) vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl.

Is uw (gezins)inkomen of vermogen te hoog en komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, dan wordt het geldende uurtarief in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van de gevraagde dienst. Dit wordt voor aanvang van de werkzaamheden met u besproken. Maatwerk is daarbij uitgangspunt. Bijkomende kosten zijn eventuele griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels et cetera.