Scheiding

Goede regelingen voor de toekomst

U en uw partner besluiten uit elkaar te gaan en de gevolgen daarvan goed te regelen. De zorg voor de kinderen, opstellen van een ouderschapsplan, vaststellen alimentatie, verdeling van vermogen en pensioenen, wie gaat waar wonen? 

De echtscheiding, verbreking samenwoning of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunt u op verschillende manieren regelen:

  • Via mediation. Een mediator begeleidt u bij het maken van gezamenlijke afspraken. U vermijdt hiermee een langdurige en kostbare procedure. Als advocaat-mediator kan ik u begeleiden bij het maken van afspraken en de juridische afwikkeling bij de rechtbank verzorgen. Alles in één hand, dus. Lees meer over Mediation bij scheiding.
  • Via een procedure met ieder een eigen advocaat. Is gezamenlijk overleg niet mogelijk, of niet wenselijk, dan kiest u beiden een eigen advocaat, en vraagt u de rechter om een beslissing. 
  • Ook als u ieder een eigen advocaat heeft, kunt u kiezen voor een overlegscheiding. U en uw partner worden dan ieder bijgestaan door een familierechtadvocaat. Samen met de advocaten proberen we in onderling overleg tot een oplossing te komen.

U kunt ook kiezen voor gelijktijdige ondersteuning van uw kind(eren) gedurende het scheidingstraject. Ik heb hiervoor nauw contact met de kinderpsychologen van Ajeto

Ik ben als  bijzonder curator verbonden aan de rechtbank Utrecht. In deze rol behartig ik de belangen van kinderen en adviseer ik de rechter. Ik werk met de methode Positief Scheiden van Eveline Jurry.