Mediation bij scheiding

Een scheiding is ingrijpend, vooral als er kinderen zijn. Het is in ieders belang dat u de scheiding zo goed mogelijk regelt. Via mediation gaat u samen op zoek naar een duurzame oplossing die acceptabel is voor alle partijen. Ik kan u bijstaan bij het verwerken van de (echt)scheiding, het opstellen van het (wettelijk verplichte) ouderschapsplan en de boedelscheiding of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

LET OP: Mr Anneke Bruin neemt geen nieuwe zaken meer aan.

Stap voor stap naar een oplossing

In een mediation-traject werken we stap voor stap toe naar overeenstemming en naar een duurzame oplossing.

1 Scheidingsmelding
Heeft u besloten te willen scheiden? Dan moet u dit uw partner vertellen, de scheidingsmelding. Heeft u dit gesprek nog niet gevoerd? Dan gebeurt dit bij de mediator alsnog. Het gesprek gaat over afscheid nemen van elkaar als partners. Uiteindelijk moet er een sfeer ontstaan waarin beide partijen samen gaan werken aan een acceptabele oplossing. Want samen regelen geeft rust en duidelijkheid.

In het eerste gesprek inventariseert u samen met de mediator welke onderwerpen van belang zijn én of het maken van tijdelijke afspraken noodzakelijk is. Bijvoorbeeld over uw huidige en toekomstige woonsituatie, uw vermogen en eventuele schulden. Heeft u kinderen? Dan bespreken we de zorgverdeling (omgangsregeling) en de alimentatieberekening, voor het bepalen van zowel kinder- als mogelijke partneralimentatie.

2 Gesprek over de kinderen en het ouderschapsplan
Heeft u minderjarige kinderen? Dan is het verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Een ouderschapsplan opstellen is verplicht:

  • Bij een echtscheiding;
  • Bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
  • Bij samenwonende ouders die gezamenlijk gezag uitoefenen over hun kinderen.

Ouderlijk gezag houdt in dat beide ouders verplicht zijn de ontwikkeling van de relatie tussen zijn of haar kind met de andere ouder te bevorderen. Uw kind heeft recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. In het ouderschapsplan moet daarom staan hoe de zorg- en opvoedingstaken zijn verdeeld, op wiens adres het kind wordt ingeschreven (hoofdverblijfplaats) en hoe u als ouders met elkaar overlegt. Ook leggen we vast: de verdeling van de kosten van de kinderen en de manier waarop het kind is betrokken bij de totstandkoming van het plan, passend bij de leeftijd.

3 Gesprek met uw kind(eren)
Heeft u op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de invulling van het ouderschapsplan? Dan nodig ik graag uw kind(eren) uit voor een gesprek. Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen hun verhaal te doen en vragen te stellen. En misschien heeft uw kind wel tips waar u als ouders nog niet aan had gedacht. Zo’n gesprek vermindert bovendien het risico op een loyaliteitsconflict.

4 Definitieve afspraken maken
Onder begeleiding van de mediator maakt u een overzicht van alle belangrijke zaken. Denk aan afspraken over de woonsituatie (nu en in de toekomst), de hoogte en duur van de partneralimentatie, de scheiding van het gezamenlijk vermogen (schulden en bezittingen), de verdeling van de inboedel en de verdeling van het opgebouwde pensioen. Is er sprake van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden? En heeft u kinderen? Dan gaat het gesprek ook over het co-ouderschap of het treffen van een omgangsregeling (zorgverdeling) en over de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Onder begeleiding van de mediator zoekt u naar oplossingen waar u beiden achter staat. Vanuit het gezamenlijke belang om zo goed mogelijk te regelen voor de kinderen. Met als doel dat u zich allemaal kunt richten op de toekomst en weer verder kunt.

Als mediator licht ik u voor over de voor- en nadelen van alle keuzes. Ik wijs u op eventuele fiscale en juridische consequenties. En ik maak een alimentatieberekening, conform de tremanormen die de rechtbank hanteert.

5 Convenant schrijven
Op basis van de informatie en antwoorden van beide partners, schrijf ik als mediator het scheidingsconvenant. In deze overeenkomst staan alle afspraken die u samen heeft gemaakt. Als u minderjarige kinderen heeft, dan wordt het ouderschapsplan bij dit convenant gevoegd.

6 Afronding
Pas nadat u uw handtekening heeft gezet, zijn de afspraken definitief. Op basis van het convenant dien ik als advocaat zelf het gezamenlijke verzoek tot (echt)scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap in bij de rechtbank. Ook zorg ik voor de formele afwikkeling door inschrijving in de registers. Kortom, ik begeleid van A tot Z. Alles in één hand.

Voordelen van mediation

  • Onder begeleiding van de mediator werkt u samen aan een oplossing.
  • U zoekt naar de gezamenlijke belangen.
  • U bepaalt zelf hoe de mediation verloopt, in een informele sfeer.
  • Mediaton is vaak goedkoper dan een juridische procedure.
  • Met mediaton bespaart u veel tijd. Gemiddeld duurt mediation bij scheiding 2 tot 3 maanden. Een rechtszaak duurt gauw een half jaar of zelfs meer dan een jaar.
  • Samen regelen geeft rust en duidelijkheid.

Daarom Bruin Advocaat

Als vFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar weet ik, mr. Anneke Bruin, wat wettelijk wel en niet mogelijk is. Ik ben erin getraind om de gemeenschappelijke belangen van beide partners zichtbaar te maken. Bovendien ben ik geregistreerd als rechtbank-mediator. Ik sta u graag op een zo soepel en prettig mogelijke manier bij. U kunt rekenen op een deskundige, zorgvuldige en betaalbare dienstverlening. Ons kantoor heeft geen derdengeldrekening.