Mediation bij een arbeidsconflict

Een conflict op de werkvloer is vervelend. Helemaal als u daar zelf niet meer uitkomt. Kunt u vanwege dit conflict niet meer samenwerken met uw collega, leidinggevende of medewerker? Dan kan mediation een oplossing zijn. Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator gaat u samen in gesprek, met als doel om samen te komen tot een oplossing. Als advocaat-mediator heb ik veel ervaring in het arbeidsrecht.

Zo werkt mediation

Het mediation-traject begint met het ondertekenen van een mediation-overeenkomst. Hierin staat onder meer dat beide partijen geheimhouding betrachten. Vervolgens gaat de mediator met beide partijen afzonderlijk in gesprek. Dit om ieders verhaal te horen en om meer te horen over zaken uit het verleden. Dit kan nieuwe openingen bieden voor het traject. Mediation werkt alleen als beide partijen bereid zijn om te investeren. Dat betekent: luisteren naar de ander en ook zelf je aandeel hebben.

Vaststellingsovereenkomst

Het vervolg van de mediation hangt af van de intentie: is het de bedoeling dat de arbeidsrelatie wordt voortgezet? Of juist dat deze wordt beëindigd? Als we dat weten, kijken we verder. Hoe moet dit gebeuren en onder welke voorwaarden? Samen zoeken we naar een acceptabele oplossing voor beide partijen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het mediation-traject is geslaagd als er een overeenkomst ligt waar beide partijen een goed gevoel over hebben. U kunt allebei weer verder.

Wacht niet te lang!

Een arbeidsconflict kan leiden tot ziekmelding van een van beide partijen. Bovendien kan dit een negatieve invloed hebben op de sfeer op de werkvloer. Het is dus belangrijk om een arbeidsconflict zo snel mogelijk op te lossen. Dat is in het belang van zowel de medewerkers als van het bedrijf.

Lees meer over de kosten van mediation bij arbeidsconflict