Mediation-kosten bij arbeidsconflict

De kosten van mediaton bestaan hoofdzakelijk uit het honorarium van de mediator. Ik werk op basis van een vast uurtarief exclusief btw. Het uurtarief is in principe van toepassing op alle werkzaamheden van de mediator. Dus naast de mediationgesprekken zelf bijvoorbeeld ook het  eventuele telefonisch contact, het bestuderen van stukken, het maken van verslagen en het opstellen van een vaststellingovereenkomst/convenant.
Wat het mediation-traject precies kost in uw situatie? Dat hangt grotendeels af van de houding van beide partijen en van de voortgang van de mediation. Meestal kunnen arbeidsgeschillen in 2 of 3 mediationsessies worden opgelost. Een sessie duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Mijn uurtarief is € 190,- ex 21% BTW, € 229,90 inclusief.

Mediation: ‘no cure, no pay’ niet toegestaan

Het honorarium van de mediator is verschuldigd, onafhankelijk van het eindresultaat. Het is de mediator volgens de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)-gedragsregels niet toegestaan om de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk te maken van het resultaat van de mediation (no cure, no pay).
In veel gevallen spreken partijen bij mediation af dat zij ieder de helft van de kosten betalen. Bij arbeidsmediation komt het regelmatig voor dat de werkgever de kosten van de mediaton voor zijn rekening neemt. Maar ook andere vormen van verdeling zijn mogelijk en toegestaan. Is hierover nog geen overeenstemming bij aanvang van de mediaton? Dan bespreken we de verdeling van de kosten tijdens de eerste mediationbijeenkomst, voordat de mediation start.

Ons kantoor heeft geen derdengeldrekening.

LET OP: mr Anneke Bruin neemt geen nieuwe zaken meer aan