Kosten

In een eerste oriënterend gesprek van een half uur inventariseer ik uw wensen en  geef ik u een prognose van de kosten. U weet dus vooraf waar u aan toe bent. Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 

Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van de gevraagde dienst, en van uw inkomen en vermogen.

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, dan betaalt de overheid een deel van de kosten en betaalt u alleen een eigen bijdrage. 
Als u aan alle voorwaarden voor gesubsidieerde rechtshulp voldoet, is het mogelijk om de totale kosten van bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure te beperken tot  ca. € 450,-. Gebaseerd op de laagst mogelijke eigen bijdrage bij eenzijdige familiezaken plus € 85,- griffierechten. Voorwaarde hiervoor is dat uw inkomen valt onder de laagste inkomenscategorie en dat u voldoet aan de overige eisen die de overheid stelt. 

Als  u kiest voor mediation kunnen de kosten beperkt blijven tot ca € 100,-/150,- per aanvrager. Meer informatie over gesubsidieerde rechtshulp (pro deo) vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Is uw (gezins)inkomen of vermogen te hoog en komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, dan wordt het geldende uurtarief in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van de gevraagde dienst. Dit bespreek ik vooraf met u. Maatwerk is daarbij mijn uitgangspunt. Bijkomende kosten zijn eventuele griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels enzovoort. U krijgt een factuur toegezonden voor deze kosten, met vermelding van het rekeningnummer van kantoor. Ons kantoor beschikt niet over een derdengeldrekening.

Ons kantoor maakt geen gebruik van een derdengeldrekening.