Familierecht

Meer dan echtscheiding

Onder familierecht vallen o.a. alimentatiezaken, echtscheidingen, ontbinding geregistreerd partnerschap, omgang,verdeling gemeenschap van goederen of verrekening huwelijkse voorwaarden, pensioenverdeling, maar ook naamswijziging, adoptie, ondertoezichtstelling, curatele, ouderlijk gezag en wijzigingsverzoeken omgangs/zorgregelingen, partner- of kinderalimentatie.

Wilt u een alimentatieberekening laten maken? Heeft u behoefte aan een second opinion? 
Voor alle vragen op het terrein van het personen- en familierecht kunt u terecht bij mr. Anneke Bruin, die als vFAS familierechtspecialist de zaak snel duidelijk heeft en u op deskundige wijze adviseert.

Mr. Anneke Bruin is als bijzonder curator verbonden aan de rechtbank Utrecht, waarbij zij de belangen van kinderen behartigt.