Familierecht

Meer dan echtscheiding

Wilt u een alimentatieberekening laten maken? Heeft u behoefte aan een second opinion? Voor alle vragen op het terrein van het personen- en familierecht kunt u bij mij terecht. 

Personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met alle facetten van het leven, van (voor) de geboorte tot (na) de dood. 

Onder personen- en familierecht vallen:

 • partner- en kinderalimentatie
 • echtscheiding
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • hoofdverblijfplaats minderjarige
 • vaststellen zorgregeling/omgang
 • ouderlijk gezag
 • wijzigingsverzoeken omgangs-/zorgregelingen
 • verdeling gemeenschap van goederen
 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • pensioenverdeling
 • naamswijziging
 • vervangende toestemming/vernietiging erkenning
 • adoptie
 • ondertoezichtstelling
 • bewindvoering
 • curatele