Onderzoek vFas: exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Aanleiding is de 10e Dag van de Scheiding op 11 september a.s.

Andere uitkomsten zijn:

41% van de scheidende stellen laten zich begeleiden door een (advocaat)mediators, co-ouderschap zou volgens de helft het uitgangspunt moeten zijn na een scheiding en 49% van de respondenten vindt dat trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard zou moeten zijn. 

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden op zowel emotioneel als juridisch vlak. Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren. Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan. Het is dan wel cruciaal dat mensen worden bijgestaan door een deskundig scheidingsmediator met specialistische juridische kennis en dat zij weten waar zij die kunnen vinden.. Vanwege de wildgroei in scheidingsland is de vFAS groot voorstander van de beoogde mediationwetgeving en een wettelijk register voor gespecialiseerde professionals en waarborgen voor de consument. Gespecialiseerde rechtsbijstand moet voor een ieder laagdrempelig en toegankelijk zijn.

Rechtsgang bij scheidingen sterk afgenomen

In de afgelopen 10 jaar is het aantal scheidingen waarbij de rechter uitspraak moest doen, met ruim 65% afgenomen. Ex-partners stellen steeds meer in onderling overleg vast, met of zonder tussenkomst van een (advocaat)mediator. 

Steeds meer scheidende ouders kiezen voor co-ouderschap

Steeds meer ouders die gaan scheiden kiezen voor een vorm van co-ouderschap (34%). In 2011 was dat nog maar 25%. 3% van de gescheiden stellen kiest voor bird-nesting (kinderen in ouderlijk huis, ouders vliegen in en uit). 54% vindt dat heen en weer reizen niet te belastend mag zijn voor de kinderen en 36% vindt dat er een maximumafstand moet komen tussen de huizen van beide ouders. 

Woningproblematiek grootste zorg

Op de vraag wat de grootste zorg is bij een scheiding geeft 33% aan dat zij zich zorgen maken of zij financieel rond kunnen komen na de scheiding. 35% is bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen en 46% van de vrouwen maakt zich voornamelijk zorgen om de huisvesting. Mannen maken zich voornamelijk zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen (36%), gevolgd door huisvesting (32%). Mensen zonder kinderen maken zich vaker zorgen over eenzaamheid (30%). Ex-partners die er gezamenlijk uit zijn gekomen, maken zich minder vaak zorgen (20% vs. 11%).

Over de vFAS

De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een versmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in deze vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.